Drodzy Podopieczni Centrum Medycznego Zdrowie

PROMOCJA WAKACYJNA
29 czerwca 2017
Centrum Medyczne „Zdrowie” – miejsce przyjazne rowerzystom
14 lipca 2017

Drodzy Podopieczni Centrum Medycznego Zdrowie

Drodzy Podopieczni Centrum Medycznego Zdrowie


z przykrością informujemy, iż na skutek okoliczności niezależnych od nas, w wyniku przeprowadzenia przez świętokrzyski oddział NFZ postępowań konkursowych i niewybrania Centrum Medycznego Zdrowie do realizacji umowy w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, straciliśmy możliwość kontynuacji opieki domowej nad kilkuset pacjentami w wielu powiatach województwa świętokrzyskiego. Powyższe spowodowane było przyjęciem niekorzystnej interpretacji przepisów dokonanej przez NFZ.

Zgodnie z decyzją NFZ kilkuset pacjentów objętych dotychczas opieką przez Centrum Medyczne ?Zdrowie?, od dnia 1 lipca 2017 powinno zostać objętych opieką przez innych świadczeniodawców wybranych do udzielania świadczeń lub trafić na prowadzone przez nie listy oczekujących.

Wiemy, że zmiana pielęgniarki, która opiekowała się pacjentem nierzadko od kilku lat lub czasowa utrata takiej opieki jest często dramatycznym wydarzeniem. Niestety pomimo naszych wysiłków, apeli do władz i instytucji publicznych, nie udało się nam zapobiec tej sytuacji.

W związku z powyższymi okolicznościami a także licznymi zapytaniami zaniepokojonych pacjentów i ich rodzin, dotyczącymi kontynuacji opieki długoterminowej domowej, w celu wsparcia chcielibyśmy przedstawić kilka ważnych informacji.

Z naszej strony zapewnimy naszym dotychczasowym pacjentom i ich rodzinom wszelką możliwą pomoc, aby w jak największym stopniu ułatwić im trudny proces przejęcia opieki przez innych świadczeniodawców i zapobiec sytuacjom utraty opieki i trafienia na listę oczekujących.

Zrobimy wszystko, aby najbardziej potrzebujących nie zostawić bez opieki. W razie potrzeby, do czasu przejęcia przez innych świadczeniodawców będziemy opiekować się takimi pacjentami charytatywnie.

Przypominamy również o możliwości kontaktu z oddziałem świętokrzyskim NFZ, na którym spoczywa obowiązek wskazania Państwu świadczeniodawców, którzy zapewnią możliwość uzyskania świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej od dnia 1 lipca 2017 r.

Zespół Centrum Medycznego Zdrowie