Lek. Jacek Kapłański – nowy ortopeda w zespole Centrum Medycznego “Zdrowie”
10 marca 2020
Informacje o wizytach stomatologicznych i ortodontycznych
24 marca 2020

Jak działają przychodnie POZ w czasie epidemii COVID-19

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że świadczeniodawca prowadzący przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) zapewnia dostępność do świadczeń: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

Jednocześnie zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, przychodnie POZ w czasie epidemii COVID-19 powinny konsultować pacjentów w formie TELEPORAD. Taka forma realizacji świadczeń ma na celu utrzymanie ciągłości działania w maksymalnej możliwej skali przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka zarażenia się pacjentów i personelu medycznego.

W trakcie teleporady możesz uzyskać:

  • zalecenia
  • e-receptę
  • e-Zwolnienie

Po przeprowadzeniu wywiadu telefonicznego lekarz w sytuacji, gdy jest to konieczne, może zdecydować o wizycie w placówce. Każda taka wizyta będzie wymagała zachowania specjalnych środków ostrożności.

W przypadku, gdy Twoja przychodnia POZ przestała funkcjonować z powodu koronowirusa (np. z powodu kwarantanny personelu) i nie ma możliwości realizacji konsultacji telefonicznej - powinieneś zgłosić taki fakt do lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W takiej sytuacji masz możliwość skorzystania z dowolnej innej przychodni POZ. Nie musisz zmieniać przychodni, wystarczy przekazać taką informację i umówić się na teleporadę.

Warto pamiętać o tym, by nie rejestrować się osobiście. Bezpieczniej jest skorzystać z możliwości rejestracji telefonicznej, na stronach internetowych lub aplikacjach.

#zostańwdomu

Przydatne informacje


  • Wizyty profilaktyczne dzieci, w tym szczepienia ochronne, powinny zostać zawieszone. Szczegóły w komunikacie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • Do realizacji e-Recepty w aptece potrzebny będzie nr PESEL i kod przekazany przez lekarza. Kod może być przekazany przez lekarza w trakcie teleporady lub smsem w przypadku, gdy posiadasz Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Możesz też skorzystać z aplikacji mobilnej mObywatel . Więcej o IKP możesz znaleźć na stronie: pacjent.gov.pl
  • W przypadku,gdy istnieje podejrzenie zakażenia COVID-19, każda przychodnia postępuje zgodnie z określony algorytmem postępowania przekazywanym przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegółowe aktualne informacje dotyczące takiej sytuacji dostępne są na stronie: www.gov.pl
  • W przypadku objęcia kwarantanna lub izolacją nie musisz zgłaszać się po zwolnienie lekarskie. Zasiłek za ten czas będzie wypłacony na podstawie decyzji Inspektora Sanitarnego, która zostanie przekazana pracodawcy. Szczegóły na stronie: www.zus.pl
  • W przypadku objęcia kwarantanna lub izolacją nie musisz zgłaszać się po zwolnienie lekarskie. Zasiłek za ten czas będzie wypłacony na podstawie decyzji Inspektora Sanitarnego, która zostanie przekazana pracodawcy. Szczegóły na stronie: www.zus.pl
  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka/klubu dziecięcego/przedszkola/szkoły przysługuje wyłącznie osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym opiekującym się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Szczegóły na stronie: www.zus.pl