Szczepienia przeciwko grypie w Centrum Medycznym „ZDROWIE” w sezonie 2020/21

Zobacz cykl filmów “Bezpieczni w czasie epidemii”
15 września 2020
Otwieramy kolejną przychodnię!
12 października 2020

Szczepienia przeciwko grypie w Centrum Medycznym „ZDROWIE” w sezonie 2020/21

Drodzy Pacjenci,
w związku z informacjami o możliwych trudnościach z zapewnieniem w całym kraju właściwej podaży szczepionek przeciw grypie w sezonie infekcyjnym 2020/2021, informujemy o możliwości szczepienia pacjentów szczepionkami, które sami zakupią w aptece i dostarczą do Centrum Medycznego ZDROWIE.

Warunkiem wykonania szczepienia będzie pisemne potwierdzenie przez pacjenta, że szczepionka była przechowywana zgodnie z zaleceniami producenta.
Wzór oświadczenia do pobrania dostępny w zakładce DEKLARACJE (na samym dole strony): https://zdrowiekielce.com/deklaracje/.

Receptę na szczepionkę przeciw grypie może wystawić lekarz każdej specjalności określając stopień refundacji wg. wskazań medycznych.
Szczepionkę należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta tj. w lodówce w temperaturze od 2 st. C do 8 st. C.

Po zakupieniu szczepionki, przed jej podaniem w Centrum Medycznym ZDROWIE pacjent udaje się na konsultację lekarską, kwalifikującą do szczepienia, na której lekarz po przeprowadzeniu badania kieruje pacjenta do wykonania szczepienia Z(kwalifikacja jest ważna 24 godziny od przeprowadzonego badania).

Przypominamy, że wskazania do szczepienia przeciwko grypie zawarte w Programie Szczepień Ochronnych 2020r. obejmują w szczególności:
• zdrowe dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do 18. roku życia,
• osoby po 55. roku życia,
• dorosłych i dzieci, z przewlekłymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, oddechowego (astma, POChP), nerek, wątroby, chorobami neurologicznymi, metabolicznymi (cukrzyca), hematologicznymi, z niedoborami odporności, po transplantacji narządów,
• kobiety w ciąży lub planujące ciążę,
• osoby mające bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku do ukończenia 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi,
• pracowników ochrony zdrowia (personel medyczny i administracyjny), pracowników: szkół, handlu, transportu, funkcjonariuszy publicznych (policja, wojsko, straż graniczna i pożarna),
• pensjonariuszy domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

Szczegółowe informacje: