Badania alergologiczne

Testy skórne punktowe (alergeny wziewne i pokarmowe)

100 zł

Spirometria

45 zł

Spirometria z próbą rozkurczową

75 zł