Badania okulistyczne

Pomiar grubości rogówki (pachymetria)

35 zł

Badanie pola widzenia (perymetria)

60 zł

Badanie OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) dwoje oczu

110 zł

Wizyta u specjalisty okulisty z badaniem OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) dwoje oczu

160 zł

Usunięcie ciała obcego z oka/powieki

110 zł

Leczenie zeza i niedowidzeń:

przy wykupieniu 10 ćwiczeń – 5% taniej dla Pacjentów zdeklarowanych do naszych Przychodni

Badanie wstępne z wywiadem – obuocznego widzenia, kąta zeza i niedowidzeń

100 zł

Ćwiczenia w leczeniu zeza i niedowidzeń (pół godz.)

45 zł