Holter EKG - istotą badania jest zapis EKG na nośniku pamięci. Pozwala to na rejestrację pracy serca podczas codziennej aktywności chorego. Przed rozpoczęciem badania po odpowiednim przygotowaniu skóry pacjent ma naklejane na klatce piersiowej elektrody, w ściśle określonych miejscach.

Badanie Holter EKG ma pokazać czy w trakcie codziennych zajęć występują ważne dla życia zmiany jak zaburzenia rytmu. Dlatego w trakcie badania pacjent nie powinien ograniczać swojej aktywności, a wykonywać wszystkie zwykłe czynności, łącznie z pracą zawodową.

Jednocześnie powinien zapisywać wykonywane czynności, doznawane emocje, dolegliwości i przyjmowane leki, gdyż będzie to ważne przy interpretacji zapisu.

Po 24 godzinach nośnik jest zdejmowany, a zapisane dane ocenia kardiolog.


Badanie Holter EKG jest wykonywane w:

  • Przychodni przy ul. Warszawskiej 30, Kielce.