Projekt opieka domowa 2


Projekt

„ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ 2”


CEL

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 17 osób (12K/5M) niesamodzielnych/niepełnosprawnych i 12 ich opiekunów (8K/4M) z terenu trzech miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna poprzez świadczenie kompleksowej, długoterminowej medycznej opieki domowej i wsparcia społecznego przyspieszających ich powrót do sprawności w okresie od 01.03.2019 r. do 30.04.2020 r.

Przedmiotem Projektu jest:


  1. MEDYCZNA OPIEKA DOMOWA NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa, rehabilitacja ruchowa chorych, opieka lekarza POZ w domu pacjenta oraz współpraca zespołów medycznych w celu wypracowania wysokiej jakości usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych.
  2. OPIEKA TOWARZYSZĄCA, w tym usługi opiekunów środowiskowych, wizyty domowe lekarzy specjalistów, wsparcie doradcze dla opiekunów osób niesamodzielnych.

Szczegóły w Regulaminie Projektu.