Projekt opieka domowa 3


Projekt

„ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ 3”


CEL

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 60 osób (42K/18M) niesamodzielnych i 35 ich opiekunów (24K/11M) z Obszaru Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) poprzez świadczenie kompleksowej, długoterminowej medycznej opieki domowej i wsparcia społecznego przyspieszających ich powrót do sprawności w okresie od 01.10.2019r do 31.07.2021 r.