Projekt opieka domowa 4


Projekt

„ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM”


CEL

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla min. 129 osób (72K/30M), w tym 84(59K,25M) osób niesamodzielnych oraz 45(32K,13M) osób sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez świadczenie kompleksowej, długoterminowej medycznej opieki domowej dla chorych, wsparcia psychologicznego dla opiekunów i wsparcia społecznego w formie doradztwa i opieki środowiskowej przyspieszających ich powrót do sprawności w okresie od 01.05.2020r. do 31.05.2021r.