Projekt opieka domowa 5

Projekt

„MEDYCZNA OPIEKA DOMOWA”


CEL

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla min. 9 chorych niesamodzielnych z terenu gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez świadczenie długoterminowej medycznej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji w warunkach domowych poprawiających stan zdrowia chorych w okresie od 01.06.2021 r. do 30.07.2022 r.