Rehabilitacja pocovidowa

Drodzy Pacjenci,

wkrótce uruchamiamy program rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, który obejmuje kompleksową opiekę dla ozdrowieńców w:

📍 oddziałach rehabilitacji (przychodnia Zdrowie)
📍 domach pacjentów - (dla pacjentów spełniających warunki takie same jak w przypadku standardowej rehabilitacji domowej) .

Warunkiem koniecznym do odbywania rehabilitacji pocovidowej jest aktualne skierowanie wystawione przez lekarza.

Termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Czas trwania rehabilitacji będzie wynosił od 2 do 6 tygodni, przy czym rehabilitacja rozpoczynać się będzie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Główne cele rehabilitacji:
✅ wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej)
✅ poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej
✅ poprawa sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej
✅ zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19
✅ edukacja "ozdrowieńców" w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

Wskazania do rehabilitacji:
✅ ograniczenie wydolności oddechowej
✅ spadek wydolności układu krążenia.

Skierowania będziemy przyjmować w naszej przychodni na ul. Karczówkowskiej 45.

O terminie naboru oraz wszelkich wytycznych dotyczących skierowań i rehabilitacji poinformujemy wkrótce poprzez Facebooka https://www.facebook.com/CMZdrowie i stronę internetową.

Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19