SPECJALIŚCI

lek. med. Klaudia Tokarska - Jakubczyk

specjalista rehabilitacji medycznej


NFZ, prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Mariola Kosiór

oligofrenopedagog, logopeda


NFZ, prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

dr n. hum. Dorota Leśniak

neurologopeda kliniczny z wczesną interwencją logopedyczną, surdo-tyflopedagog


NFZ, prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

dr n. hum. Ewa Boksa

neurologopeda


NFZ, prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Jarosław Michał Stanek

specjalista rehabilitacji ruchowej II st., zastępca dyrektora ds. rehabilitacji


NFZ, prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Aneta Poczęta

fizjoterapeuta, terapeuta metody NDT Bobath, terapeuta metody SI, koordynator ds. ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci


NFZ, prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Agnieszka Ogłoza - Baran

fizjoterapeuta, terapeuta metody Vojty, terapeuta metody PNF, terapeuta trójpłaszczyznowej manualnej terapii stóp


NFZ, prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Małgorzata Mastalerz

psycholog


NFZ, prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Paulina Czwakiel

pedagog, oligofrenopedagog


NFZ, prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Agnieszka Karaś

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej


NFZ, prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Diana Podsiad

fizjoterapeuta terapeuta integracji sensorycznej


NFZ, prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Kamil Zając

fizjoterapeuta


NFZ, prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Lena Kulczycka

fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej


NFZ, prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Izabela Banaszewska

oligofrenopedagog


NFZ
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Jolanta Gałkiewicz

neurologopeda


NFZ
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Karol Nowak

fizjoterapeuta


NFZ
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Edyta Pedrycz

oligofrenopedagog


NFZ
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01

mgr Magdalena Śliwak

neurologopeda


NFZ
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01
Praktyczne informacje:

Placówka w której dziecko ma szansę otrzymać jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc. Nasza oferta obejmuje ocenę rozwoju psychomotorycznego dziecka, indywidualną terapię, różne formy stymulowania rozwoju oraz psychologiczne wsparcie dla rodziców. W stosunku do dzieci objętych naszą opieką istnieje możliwość korzystania z konsultacji i terapii u różnych specjalistów: lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, neurologopedy i logopedy, psychologa oraz pedagoga.


Cele realizowane w stosunku do dziecka:

 • poprawa stanu zdrowia i sposobu funkcjonowania,
 • zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych,
 • wyzwalanie i pomoc w wykorzystywaniu potencjału rozwojowego we wszystkich obszarach,
 • pomoc w osiąganiu jak największej samodzielności i niezależności,
 • umożliwianie udziału w edukacji, życiu rówieśniczym i wspólnotowym


Cele realizowane w stosunku do rodziców:

 • pomoc w rozumieniu dziecka i jego potrzeb,
 • pomoc w zaspokajaniu potrzeb dziecka,
 • pomoc w psychicznym dźwiganiu problemu niepełnosprawności dziecka,
 • pomoc w organizacji funkcjonowania rodziny najbliższej,
 • mobilizacja do aktywnego życia- nie rezygnowania z samorealizacji, aktywności społecznej i zawodowej, a także wynikającej ze współdziałania w grupie rodziców dzieci niepełnosprawnych,
 • pomoc w nabywaniu kompetencji rodzicielskich i udziału w programach stymulacyjnych.


Kompleksową pomoc oferują:

 • lekarz rehabilitacji,
 • fizjoterapeuci,
 • terapeuci integracji sensorycznej,
 • neurologopedzi i logopedzi,
 • psycholodzy i pedagodzy.


Jak zostać naszym Pacjentem?
Niezbędne jest skierowanie zatytuowane: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, na druku do poradni specjalistycznej, z informacjami:

 • dane pacjenta,
 • pieczątkę poradni/ oddziału, numer umowy z NFZ,
 • pieczątkę lekarza kierującego,
 • jednostkę chorobową.


Do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci kierują lekarze POZ oraz lekarze oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej.


Rehabilitacja dla dzieci:

 • Terapia SI,
 • NDT Bobath,
 • Diagnoza Prehtla,
 • Terapia Cranio - Sacralna,
 • Terapia neurologopedyczna,
 • inne metody neurofizjologiczne.

ZAJMUJEMY SIĘ DZIEĆMI OD PIERWSZYCH DNI ŻYCIA!