Rehabilitacja w warunkach domowych


Kielce, ul. Karczówkowska 45
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7.30-15.30
Czwartek 10.00-18.00

Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej mają pacjenci z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina)
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
  • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji)
  • urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie)
  • osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym (z wyjątkiem osób objętych świadczeniami w ramach hospicjum )

Czas rehabilitacji w warunkach domowych wg przepisów NFZ wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym z częstotliwością określoną przez lekarza lub specjalistę fizykoterapii. W ramach rehabilitacji domowej oprócz samego usprawniania pacjenta prowadzona jest także edukacja zdrowotna chorego i jego opiekunów w celu kontynuacji terapii domowej.