Specjalistyczna rehabilitacja dla dzieci – cennik

Specjalistyczna rehabilitacja dla dzieci:

Diagnoza fizjoterapeutyczna wg met. NDT – Bobath 60 min.

130 zł

Terapia fizjoterapeutyczna wg met. NDT – Bobath 40 min.

100 zł

Diagnoza fizjoterapeutyczna wg met. Vojty 60 min.

130 zł

Terapia fizjoterapeutyczna wg met. Vojty 40 min.

100 zł

Diagnoza integracji sensorycznej 60 min.

130 zł

Terapia integracji sensorycznej 40 min.

80 zł

Diagnoza cranio – sacralna 60 min.

120 zł

Terapia cranio – sacralna 40 min.

70 zł

Terapia cranio – sacralna 60 min.

120 zł

Diagnoza neurologopedyczna 40 min.

130 zł

Terapia neurologopedyczna 40 min.

80 zł

Terapia neurologopedyczna 60 min.

100 zł

Diagnoza psychologiczna 40 min.

70 zł

Terapia psychologiczna 40 min.

70 zł

Diagnoza pedagogiczna 40 min.

70 zł

Terapia pedagogiczna 40 min.

70 zł

Terapia pedagog, tyflopedagogika 40 min.

60 zł

Terapia neurosensomotoryczna taktylna 40 min.

60 zł

Terapia ręki 45 min.

60 zł

Terapia behawioralna 40 min.

60 zł

Terapia rewalidacyjna 40 min.

60 zł

Zajęcia Weroniki Sherborne 40 min.

 60 zł

Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp 40 min.

 100 zł

Kombinezon Dunag 60 min.

70 – 80 zł

Zajęcia grupowe 40 min.

30 zł

Opinia o stanie dziecka

80 zł