Temat szkolenia Prowadzący
Dysfagia z perspektywy zaburzeń komunikacji językowej więcej dr n. hum. Ewa Boksa
Systemowy trening językowy – STJ-dysleksja. O rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych w starszych klasach szkoły podstawowej więcej dr n. hum. Ewa Boksa
Dysglosja – zaburzenie znane czy nieznane dr n. hum. Dorota Leśniak
Fizjoterapeutyczna ocena noworodka i małego dziecka – kurs dla logopedów mgr Aneta Poczęta
Jak pracować z osobą cierpiącą na afazję? dr n. hum. Dorota Leśniak
Kreatywne pisanie dr hab. Małgorzata Krzysztofik
Trening umiejętności społecznych (zaburzenia ze spektrum autyzmu) dr n. hum. Anna Zając
Metodyka pracy z uczniem zdolnym (identyfikacja, diagnoza, strategie pracy, rezultaty) mgr Lidia Pasich
Program pracy z uczniem zdolnym mgr Lidia Pasich
Jak notować? – metody i techniki mgr Lidia Pasich
Jak rozwijać potencjał ucznia? mgr Lidia Pasich
Projekt jako holistyczna metoda dydaktyczna mgr Lidia Pasich
Ocenianie kształtujące – sposób na dobre efekty kształcenia i motywowania mgr Lidia Pasich
Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych dr n. hum. Anna Regner


Interesujesz się szkoleniem?

Wypełnij i wyślij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.Informacje dot. ochrony danych osobowych. Zapoznaj się tutaj.

Informacje o prowadzących

Ewa Boksa


Dr n. hum., językoznawca, neurologopeda, oligofrenopedagog, tutor akademicki. Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz neurologopeda w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego prowadzonym przez Centrum Medyczne Zdrowie w Kielcach. Autorka monografii naukowej „Dysfagia z perspektywy zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi” oraz licznych artykułów dotyczących zaburzeń komunikacji językowej publikowanych w czasopismach naukowych. Autorka i koordynatorka oraz współwykonawca projektów naukowo-terapeutycznych takich jak: „Dziecko, które dobrze je, dobrze mówi”, „Więcej umiem, wiem i rozumiem”, „Pomóc Dziecku -znaczy pomóc Rodzinie”, „Z pasją o pasji, czyli nadać życiu sens - Fascynujący Świat Nauki”.

Lidia Pasich


Mgr, nauczyciel konsultant w świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, doświadczony edukator w zakresie doskonalenia dorosłych, inicjatorka działań związanych ze wspieraniem i rozwijaniem uzdolnień w województwie świętokrzyskim. Od 2006 r. cyklicznie realizuje program „Taki jak Mozart”, „Szkoła pięknych umysłów”, konferencje pod nazwą „Piękne umysły spotykają się”, projekt „Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim”, Konkurs Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum, aktywna uczestniczka konferencji międzynarodowych i krajowych poświęconych tematyce uzdolnień. Promotor w zakresie oceniania kształtującego. Współautorka i autorka publikacji dotyczących pracy z uczniem zdolnym, między innymi „Z pasją o pasji, czyli nadać życiu sens- Fascynujący Świat Nauki”. Współautorka podręczników do języka polskiego oraz wielu publikacji metodycznych. Współpracuje ściśle z wiodącymi placówkami edukacyjnymi w Polsce.

Dorota Leśniak


Dr n. hum. neurologopeda, surdo- i tyflopedagog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Jej zainteresowania naukowe dotyczą mózgowej organizacji mowy, diagnozy i terapii osób z afazją oraz dysglosji.

Małgorzata Krzysztofik


Prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, literaturoznawca, tutor akademicki i coach, biblioterapeuta. Autorka wielu artykułów naukowych oraz monografii poświęconych między innymi interpretacji Biblii, literatury staropolskiej, utworów Jacka Kaczmarskego. Inicjator wielu konkursów literackich adresowanych do młodzieży, popularyzator nauki.

Aneta Poczęta


Mgr fizjoterapii, specjalista NDT-Bobath, koordynator zespołu rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Centrum Medycznym Zdrowie w Kielcach. Doświadczony nauczyciel akademicki w zakresie rozwoju motorycznego dzieci i młodzieży.

Anna Regner


Dr n. hum. neurologopeda. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Logopedii Klinicznej i Neurologopedii na Wydziale Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Przez piętnaście lat była kierownikiem Podyplomowych Studiów z Wczesnej Interwencji i Wspomagania Małego Dziecka przy DSW we Wrocławiu. Odbyła liczne kursy i szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą z zakresu integracji sensorycznej, masażu niemowlęcego, terapii ustno twarzowej Castillo Moralesa, terapii czaszkowo- krzyżowej, technik znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta.. Uczestniczy od wielu lat w konferencjach naukowych i turnusach międzynarodowych m.in. w USA, Kanadzie, Singapurze, Malezji, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Jest członkiem Stowarzyszenia Castillo Moralesa.