CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE PLUS SP. Z O.O., KIELCE

41 201-01-01
sekretariat@zdrowiekielce.com

ul. Karczówkowska 45

a

Zapisy POZ

Wydrukuj, wypełnij i przynieś podpisane deklaracje do jednej z naszych przychodni
Lekarz POZ
Pielęgniarka POZ
Położna POZ
Oświadczenie dotyczące upoważnienia przez pacjenta osoby trzeciej do wglądu do jego dokumentacji medycznej
Oświadczenie
Oświadczenie dotyczące prawidłowości przechowywania szczepionki przez pacjenta
Oświadczenie
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19
Ankieta przed szczepieniem COVID-19 dla osoby dorosłej
Ankieta przed szczepieniem COVID-19 dla osoby niepełnoletniej
Ankieta przed szczepieniem COVID-19 dla osoby niepełnoletniej 5 - 11 lat
Oświadczenie przed szczepieniem na grypę dla osób pełnoletnich
Oświadczenie przed szczepieniem na grypę