Deklaracje POZ

Wypełnij formularz i przekaż dane do deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

Po weryfikacji danych otrzymasz na podany e-mail dokumenty do podpisu.

UWAGA! Mimo wypełnienia deklaracji on-line i podpisu elektronicznego deklarację trzeba będzie podpisać w przychodni!

  Przychodnia KarczówkowskaPrzychodnia KonopnickiejPrzychodnia MasłówPrzychodnia Mąchocice KapitulnePrzychodnia Warszawska

  W bieżącym roku dokonuję wyboru po raz

  pierwszydrugikolejny

  Deklaracja wyboru lekarza POZ
  Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ
  Deklaracja wyboru położnej POZ

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: Klauzula informacyjna dla pacjentów

  Lub wydrukuj, wypełnij i przynieś podpisane deklaracje do jednej z naszych przychodni

  Dz.U.2022.787 Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 6. W przypadku gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza, o którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 ustawy. 7. W przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.

  Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - cała ustawa

  Oświadczenie dotyczące upoważnienia przez pacjenta osoby trzeciej do wglądu do jego dokumentacji medycznej


  Oświadczenie dotyczące prawidłowości przechowywania szczepionki przez pacjenta

  Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19

  Oświadczenie przed szczepieniem na grypę dla osób pełnoletnich