Projekty

Projekt nr 5

Projekt nr 4

Projekt nr 3


Projekt nr 2Projekt nr 1

PROJEKT dofinansowany z Funduszy Europejskich


„Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku oraz pozyskiwanie energii z kolektorów na potrzeby ciepłej wody użytkowej”


Termin realizacji: 01.04.2017- 30.06.2018

Celem projektu jest przedsięwzięcie służące podniesieniu efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku oraz pozyskiwanie energii z kolektorów na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Projekt obejmuje swym zakresem prace związane z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (montaż kolektorów i niezbędnej armatury) i ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana częściowa okien. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku z wykorzystaniem OZE w budynku.

Planowane efekty:
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 100,59,
- powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji-2751,02,
- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków-1,
- liczba nowych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE-1,
- liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje- 1,
- liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie-1,
- liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną-1,
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych-0,022MWt.
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów-1495,52GJ,
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej-1495,52GJ.

Wartość projektu: 1 833 030,74 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 854 392,10 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


Umowa o dofinansowanie: RPSW.03.02.00-26-0035/16-00 z dn.22.06.2017r.