ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /11/2018


I. ZAMAWIAJĄCY

CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. KARCZÓWKOWSKA 45
25-713 KIELCE

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności Zamawiającego obejmuje oferowanie usług medycznych oraz usług wspierających profilaktykę i utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Centrum Medyczne „Zdrowie” działa w dwóch lokalizacjach (Karczówkowska 45 i Warszawska 30 w Kielcach). Działalność (finansowana w ramach NFZ i prywatna) obejmuje m. in. 2 przychodnie POZ, świadczenia rehabilitacyjne, opiekę specjalistyczną, pielęgniarską opiekę długoterminową, klub fitness.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie w firmie CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej, w ramach planowanego projektu „Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Centrum Medycznego „Zdrowie” w oparciu o działania w obszarze wzornictwa” w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Więcej informacji


PROJEKT dofinansowany z Funduszy Europejskich


„Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku oraz pozyskiwanie energii z kolektorów na potrzeby ciepłej wody użytkowej”


Termin realizacji: 01.04.2017- 30.06.2018

Celem projektu jest przedsięwzięcie służące podniesieniu efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku oraz pozyskiwanie energii z kolektorów na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Projekt obejmuje swym zakresem prace związane z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (montaż kolektorów i niezbędnej armatury) i ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana częściowa okien. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku z wykorzystaniem OZE w budynku.

Planowane efekty:
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 100,59,
- powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji-2751,02,
- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków-1,
- liczba nowych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE-1,
- liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje- 1,
- liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie-1,
- liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną-1,
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych-0,022MWt.
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów-1495,52GJ,
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej-1495,52GJ.

Wartość projektu: 1 833 030,74 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 854 392,10 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


Umowa o dofinansowanie: RPSW.03.02.00-26-0035/16-00 z dn.22.06.2017r.×
Masz pytania? Zostaw swój numer telefonu lub napisz do nas - skontaktujemy się z Tobą.