l

Ut wisi enim ad minim veniam, quis laore nostrud exerci tation ulm hedi corper turet suscipit lobortis nisl ut

Recent Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

a

Medycyna pracy oferta

Medycyna pracy

 

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną. Centrum Medyczne „Zdrowie” to dobry wybór. Znajdziesz tu możliwość wykonania wszystkich niezbędnych badań dotyczących przyszłej pracy, a miły personel posłuży pomocą w każdej sprawie.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zawarcia umowy pod nr telefonu 41 343 01 97 oraz e-mail: sekretariat@zdrowiekielce.com.

W zakresie Medycyny Pracy w Centrum Medyczne „Zdrowie” wykonuje:

• badania wstępne przy przyjęciu do pracy,
• badania okresowe dla już zatrudnionych,
• badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni),
• badania kwalifikujące do kursów doskonalenia zawodowego,
• badania dla osób kierowanych na staż przez Powiatowy Urząd Pracy,
• psychotesty,
• laryngolog, okulista, neurolog,
• badania laboratoryjne.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie do pracy przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Powinno być ono wydawane w dwóch egzemplarzach – jeden z nich należy do lekarza, a drugi do osoby kierowanej na badania. Wskazane jest, by pracodawca posiadał kopie skierowania i przechowywał je w aktach osobowych pracownika wraz z orzeczeniem lekarskim.

Skierowanie powinno zawierać!

stanowisko, na którym ma być zatrudniona dana osoba,
informacje o występujących na stanowisku pracy czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

Bardzo ważne jest aby do badań laboratoryjnych pacjent był na czczo! Częstotliwość przeprowadzania badań okresowych jest różna dla każdego pracownika i zależy od stanu zdrowia oraz rodzaju zajmowanego stanowiska. O tym, jak często kierować pracowników na badania okresowe, decyduje lekarz.

Ważne!
Lekarz, który przeprowadza badania profilaktyczne, może uznać za konieczne poszerzenie ich o badania dodatkowe, by dokonać prawidłowej oceny stanu zdrowia pracownika.

Ważne!
Pracodawca ponosi koszt przeprowadzonych badań lekarskich do pracy.

Orzeczenie lekarskie
Wstępne badania lekarskie do pracy przeprowadza lekarz medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę. Po przeprowadzeniu badania lekarz wydaje orzeczenie stwierdzające:

brak przeciwwskazania do pracy na określonym stanowisku,
istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku – w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie do pracy.

Badania z zakresu Medycyny Pracy w Centrum Medycznym “ZDROWIE” wykonują lekarze specjaliści z zakresu medycyny pracy, lekarze innych specjalności oraz pielęgniarki. Gabinety lekarskie wyposażone są w sprzęt najwyższej jakości.
Przyjdź i przekonaj się sam.