CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE PLUS SP. Z O.O., KIELCE

41 201-01-01
sekretariat@zdrowiekielce.com

ul. Karczówkowska 45

a

CMZ

Opieka koordynowana w ramach NFZ

Bezpłatna, pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, finansowana w ramach NFZ na terenie całego województwa!

Pielęgniarka opieki długoterminowej świadczy usługi w Państwa domu od poniedziałku do piątku oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie także soboty, niedziele i dni ustawowo wolne.

Świadczenia pielęgniarskie realizowane są we współpracy z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową i obejmują zlecone przez lekarza zabiegi pielęgniarskie, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, edukację zdrowotną, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym.

Warunkiem objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

▪skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,

▪zgoda Pacjenta wyrażona na piśmie,

▪ocena wg skali Barthel

▪ konieczność wykonania przynajmniej jednego z niżej wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni.

WIĘCEJ:

https://zdrowiekielce.com/pielegniarska-opieka…
Post a Comment