l

Ut wisi enim ad minim veniam, quis laore nostrud exerci tation ulm hedi corper turet suscipit lobortis nisl ut

Recent Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

a

Opieka Pielęgniarska

pielęgniarka opieki długoterminowej domowej
mgr Agnieszka Ksel

Opieka pielęgniarska

Centrum Medyczne „Zdrowie” oferuje bezpłatną, pielęgniarską opiekę długoterminową domową, finansowaną w ramach NFZ. Usługi świadczone są na terenie całego województwa świętokrzyskiego przez profesjonalne pielęgniarki.

Pielęgniarka opieki długoterminowej świadczy usługi w Państwa domu, od poniedziałku do piątku oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie także soboty, niedziele i dni ustawowo wolne. Wizyty odbywają się minimum 4 razy w tygodniu.

Świadczenia pielęgniarskie realizowane są we współpracy z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową i obejmują zlecone przez lekarza zabiegi pielęgniarskie, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, edukację zdrowotną, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym.

Czas świadczonych usług jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu zdrowia odbywa się co miesiąc przez pielęgniarkę. W przypadku gdy pacjent uzyska więcej niż 40 punktów wg skali Barthel NFZ nie finansuje dalszej opieki.

Pielęgniarską opieką długoterminową w domu mogą być objęci pacjenci obłożnie i przewlekle chorzy lub unieruchomieni z powodu urazu, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów a nie wymagają leczenia w szpitalu.
Warunkiem objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
skierowanie od lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
zgoda Pacjenta wyrażona na piśmie,
kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej i konieczność wykonania przynajmniej jednego z niżej wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni.

Świadczenia pielęgniarskie kwalifikujące to:

podawanie leków w postaci iniekcji podskórnych, śródskórnych, domięśniowych (w tym podanie insuliny),
podanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych oraz w postaci iniekcji dożylnych,
zastosowanie drenażu ułożeniowego,
założenie sondy żołądkowej,
zmiana opatrunków w sposób sterylny,
założenie i wymiana cewnika u kobiet.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług, które są świadczone przez wykwalifikowane pielęgniarki z zakresu opieki nad osobami ciężko i przewlekle chorymi.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu (41) 343-01-95 lub osobiście w Przychodni Centrum Medyczne ,,ZDROWIE” przy ul. Karczówkowskiej 45.