Pielęgniarska opieka długoterminowa


Przychodnia Centrum Medyczne ,,ZDROWIE"
ul. Karczówkowska 45
25-713 Kielce

opiekadlugoterminowa@zdrowiekielce.com

41 343 01 95

mgr Agnieszka Ksel

pielęgniarka opieki długoterminowej domowejCentrum Medyczne "Zdrowie" oferuje bezpłatną, pielęgniarską opiekę długoterminową domową, finansowaną w ramach NFZ. Usługi świadczone są na terenie całego województwa świętokrzyskiego przez profesjonalne pielęgniarki.

Pielęgniarka opieki długoterminowej świadczy usługi w Państwa domu, od poniedziałku do piątku oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie także soboty, niedziele i dni ustawowo wolne. Wizyty odbywają się minimum 4 razy w tygodniu.

Świadczenia pielęgniarskie realizowane są we współpracy z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową i obejmują zlecone przez lekarza zabiegi pielęgniarskie, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, edukację zdrowotną, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym.

Czas świadczonych usług jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu zdrowia odbywa się co miesiąc przez pielęgniarkę. W przypadku gdy pacjent uzyska więcej niż 40 punktów wg skali Barthel NFZ nie finansuje dalszej opieki.

Pielęgniarską opieką długoterminową w domu mogą być objęci pacjenci obłożnie i przewlekle chorzy lub unieruchomieni z powodu urazu, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów a nie wymagają leczenia w szpitalu.

Warunkiem objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

  • skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • skierowanie od lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
  • zgoda Pacjenta wyrażona na piśmie,
  • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej i konieczność wykonania przynajmniej jednego z niżej wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni.

Świadczenia pielęgniarskie kwalifikujące to:

  • podawanie leków w postaci iniekcji podskórnych, śródskórnych, domięśniowych (w tym podanie insuliny),
  • podanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych oraz w postaci iniekcji dożylnych,
  • zastosowanie drenażu ułożeniowego,
  • założenie sondy żołądkowej,
  • zmiana opatrunków w sposób sterylny,
  • założenie i wymiana cewnika u kobiet.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług, które są świadczone przez wykwalifikowane pielęgniarki z zakresu opieki nad osobami ciężko i przewlekle chorymi.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu (41) 343-01-95 lub osobiście w Przychodni Centrum Medyczne ,,ZDROWIE" przy ul. Karczówkowskiej 45.