Psychoterapia

TERAPEUTA | PSYCHOTERAPEUTA

mgr Michał Młynarczyk

terapeuta rodzinny


prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

Cena terapii: 110 zł/ 45 minut

Godziny przyjęć
Środa 16.00-17.00
Czwartek 16.00-17.00
rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01
Pracuje z młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania oraz młodzieżą zagrożoną uzależnieniem (13-19 lat), osobami dorosłymi przeżywającymi problemy emocjonalne czy w sytuacjach kryzysu życiowego.

mgr Katarzyna Dalka


prywatnie
Kielce, ul. Karczówkowska 45.

Godziny przyjęć
Środa od 8.00
Piątek od 8.30
rejestracja@zdrowiekielce.pl

41 201 01 01
Konsultacje psychologiczne i badania psychotechniczne: -dla kierowców -osób ubiegających się o prawo jazdy -operatorów wózków widłowych

Praktyczne informacje:

Psychoterapia - zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego. Celem psychoterapii jest leczenie zaburzeń emocjonalnych, zmiana dysfunkcjonalnych zachowań czy nieprzystosowawczych przekonań pacjenta. Terapeuta wraz z pacjentem mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu procesu psychoterapii, jeśli problemy mają charakter przewlekły.

Systemowa Terapia Rodzin (STR) - podejście systemowe. Ujęcie wychodzące z założenia Arystotelesa, że całość jest czymś więcej niż sumą części. Oznacza, że rodzina jest traktowana jako nowy byt, system, w którym każda z jednostek wpływa na wszystkich pozostałych członków systemu rodzinnego. Zmiana w jednym elemencie powoduje zmianę w całym systemie. Pierwsze spotkania poświęcone są na zrozumienie problemu, tak jak widzą go małżonkowie lub wszyscy członkowie rodziny. Następnym koniecznym krokiem jest ustalenie wspólnego celu terapii, na który zgodzą się wszyscy zainteresowani.

Pojęcie pomocy psychologicznej pojawiło się w literaturze specjalistycznej w latach '80 XX w. i wiązało się z powstaniem nowych form praktycznego działania psychologów. Pojęcie to obejmuje szeroki zakres działań psychologicznych:

  • promocja zdrowia - działania nastawione na rozwój cech, które sprzyjają kształtowaniu i zachowaniu zdrowia
  • prewencja - zapobieganie patologii
  • poradnictwo psychologiczne - pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych
  • interwencja kryzysowa - pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych
  • psychoterapia, resocjalizacja - pomoc w zmniejszeniu i usunięciu zaburzeń emocjonalnych