Centrum Medyczne “Zdrowie” realizuje projekt z Funduszy Europejskich