Specjalistyczna rehabilitacja dla dzieci

NDT Bobath
Celem metody jest rozwijanie odruchów na danym etapie fizjologicznym i hamowanie odruchów patologicznie przetrwałych. Wszystko to osiąga się przez odpowiednie ułożenie dziecka oraz punktów kluczowych (głowy, szyi, obręczy barkowej i biodrowej) w przestrzeni. Metoda zawiera także dodatkowe techniki służące regulacji zmieniającego się napięcia mięśniowego.
Umów wizytę
Terapia Vojty
Terapeutyczna metoda opracowana przez Vojtę bazuje na tzw. odruchowej lokomocji. Aby uzyskać cel, terapeuta stosuje u Pacjenta ułożonego w odpowiednich pozycjach, precyzyjną stymulację określonych sfer ciała. Tego rodzaju bodziec wyzwala u człowieka na drodze odruchowej, dwa kompleksy ruchowe ,,odruchowe pełzanie" i ,,odruchowy obrót" - wrodzone zakodowane wzorce ruchowe.
Umów wizytę
Terapia SI
Nowoczesna metoda diagnozy i terapii istotnie wpływająca na poprawę umiejętności czytania, pisania, mowy, ogólną sprawność ruchową, funkcjonowania społecznego i emocjonalnego.
Umów wizytę
Terapia Cranio - Sacralna
Znana również jako terapia czaszkowo-krzyżowa to jedna z metod terapii manualnej. Stosowana jest przy dolegliwościach, związanych nie tylko z ciałem pacjenta, ale również z całą jego osobą. Cechą charakterystyczną tej terapii jest jej delikatność.
Umów wizytę
Terapia neurologopedyczna
Skierowana jest do dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, które są spowodowane uszkodzeniami ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego,wadami genetycznymi, upośledzeniami umysłowymi czy zaburzeniami o spektrum autyzmu. Wczesna interwencja i ćwiczenia neurologopedyczne są niezbędne dla prawidłowego rozwoju i mowy u tych dzieci.
Umów wizytę
Terapia psychologiczna
Psycholog pomaga rodzicom w radzeniu sobie z niepokojącymi zachowaniami dziecka, emocjonalnymi trudnościami czy też kłopotami z przystosowaniem się do nowego środowiska.
Umów wizytę
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna obejmuje różnego rodzaju metody, formy i techniki pracy, których zadaniem jest stymulowanie oraz usprawnianie rozwoju dzieci i młodzieży. Podstawą terapii pedagogicznej jest indywidualne podejście do pacjenta i dostosowanie wszelkich wymagań do jego możliwości.
Umów wizytę
Diagnoza Prechtla
Narzędzie diagnostyczne służące ocenie funkcjonalnej rozwijającego się układu nerwowego poprzez obserwację i ocenę tak zwanych ruchów globalnych, które stanowią część repertuaru ruchów spontanicznych obecnych od okresu płodowego do końca 6 miesiąca życia dziecka. Ocena jakości ruchów spontanicznych pozwala z prawdopodobieństwem 95% stwierdzić odchylenia , które mogą świadczyć o deficytach motorycznych , a nawet mózgowym porażeniu dziecięcym. Dzięki wczesnej diagnostyce , można wprowadzić odpowiednią terapię wspomagającą prawidłowy rozwój dziecka .
Umów wizytę
NDT Bobath


Celem metody jest rozwijanie odruchów na danym etapie fizjologicznym i hamowanie odruchów patologicznie przetrwałych. Wszystko to osiąga się przez odpowiednie ułożenie dziecka oraz punktów kluczowych (głowy, szyi, obręczy barkowej i biodrowej) w przestrzeni. Metoda zawiera także dodatkowe techniki służące regulacji zmieniającego się napięcia mięśniowego.


Umów wizytę
Terapia Vojty
Terapeutyczna metoda opracowana przez Vojtę bazuje na tzw. odruchowej lokomocji. Aby uzyskać cel, terapeuta stosuje u Pacjenta ułożonego w odpowiednich pozycjach, precyzyjną stymulację określonych sfer ciała. Tego rodzaju bodziec wyzwala u człowieka na drodze odruchowej, dwa kompleksy ruchowe ,,odruchowe pełzanie" i ,,odruchowy obrót" - wrodzone zakodowane wzorce ruchowe.


Umów wizytę
Terapia SI


Nowoczesna metoda diagnozy i terapii istotnie wpływająca na poprawę umiejętności czytania, pisania, mowy, ogólną sprawność ruchową, funkcjonowania społecznego i emocjonalnego.


Umów wizytę
Terapia Cranio - Sacralna


Znana również jako terapia czaszkowo-krzyżowa to jedna z metod terapii manualnej. Stosowana jest przy dolegliwościach, związanych nie tylko z ciałem pacjenta, ale również z całą jego osobą. Cechą charakterystyczną tej terapii jest jej delikatność.


Umów wizytę
Terapia neurologopedyczna


Skierowana jest do dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, które są spowodowane uszkodzeniami ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego,wadami genetycznymi, upośledzeniami umysłowymi czy zaburzeniami o spektrum autyzmu. Wczesna interwencja i ćwiczenia neurologopedyczne są niezbędne dla prawidłowego rozwoju i mowy u tych dzieci.


Umów wizytę
Neurosensomotoryczna terapia taktylna dr Swietłany Mazgutowej


Technika masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półól i kory mózgowej. Przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi.


Umów wizytę
Terapia psychologiczna


Psycholog pomaga rodzicom w radzeniu sobie z niepokojącymi zachowaniami dziecka, emocjonalnymi trudnościami czy też kłopotami z przystosowaniem się do nowego środowiska.


Umów wizytę
Terapia pedagogiczna


Terapia pedagogiczna obejmuje różnego rodzaju metody, formy i techniki pracy, których zadaniem jest stymulowanie oraz usprawnianie rozwoju dzieci i młodzieży. Podstawą terapii pedagogicznej jest indywidualne podejście do pacjenta i dostosowanie wszelkich wymagań do jego możliwości.


Umów wizytę
Diagnoza Prechtla
Narzędzie diagnostyczne służące ocenie funkcjonalnej rozwijającego się układu nerwowego poprzez obserwację i ocenę tak zwanych ruchów globalnych, które stanowią część repertuaru ruchów spontanicznych obecnych od okresu płodowego do końca 6 miesiąca życia dziecka. Ocena jakości ruchów spontanicznych pozwala z prawdopodobieństwem 95% stwierdzić odchylenia , które mogą świadczyć o deficytach motorycznych , a nawet mózgowym porażeniu dziecięcym. Dzięki wczesnej diagnostyce , można wprowadzić odpowiednią terapię wspomagającą prawidłowy rozwój dziecka .


Umów wizytę